Vi har tilgang på og formidler hyttetomter på Knaben i de fleste hyttefeltene;
Svodin, Reinshommen I & II, Hattevarden, Kvinavegen og Løgeheia.
Vi samarbeider også tett med flere hytteleverandører.

Ta kontakt for mer informasjon

Knaben har en egen webportal hvor du finner nyttig informasjon.

Se www.knaben.no eller Visit Knaben på Facebook