Tjenester

Graving

Vi utfører de fleste gravetjenester og har alt nødvendig utstyr.

Sprenging

Vi har egen borerigg og nødvendige sertifikater for sprengingsarbeider.

Masser & salg

Vi har egne masser for effektiv fremdrift på prosjekter, og utsalg etter behov.

Transport

Vi påtar oss del fleste transportoppdrag.

Veier

Vi har lang erfaring med å lage infrastruktur iht. reguleringsplaner etc.

Hus- og hyttefelt

Vi er totalleverandør på tomtefelter og lang erfaring på dette.

Vedlikehold & service

Vi har sommer- og vintervedlikehold på veier og områder. Det kan være grusing, brøyting etc.

Tomteformidling

Vi har også egne tomter, og formilder tomter i vårt distrikt.